นำทัพมวยไทย ตรวจโควิดก่อนร่วมการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

นำทัพมวยไทย

นำทัพมวยไทย สมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย 2021 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ การกีฬาโดมอเนกประสงค์แห่งประเทศไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นพร้อมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 214 คน

โดยมีนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายธุรกิจและกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่กำหนดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR ก่อนทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในนักกีฬาและบุคลากรมวยไทยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมกีฬาที่มีผู้ชมที่ต้องจัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนไทยชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2564 ซึ่งเริ่มในวันที่ 15-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ต้องปฏิบัติตามคู่มือเพื่อปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายธุรกิจและกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่กำหนดให้นักกีฬาและบุคลากรในทีมทุกคนต้องผ่านการทดสอบ COVID-19 อย่างเป็นทางการโดยใช้วิธี RT-PCR ก่อนทำการแข่งขันต่อไป

Recommended Articles